قدیمی ترین تاتو یافت شده در یک جسد مومیایی شده در آلپ های ایتالیایی است که قدمت آن به 5

تاتوشاپ

نکات جالب در مورد تاتو بدن